"HỌC TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO - SỐNG TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG"
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 11/10/2017
Lượt đọc: 66

Kế hoạch số: 934-KH-GDĐT Kế hoạch thực hiện cập nhật hồ sơ phổ cập giáo dục, chống mù chữ lên trang web Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017.

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 934-kh-gddtkehoachthuchiencapnhathosophocapgiaoducchongmuchulen51020179_1110201720.pdf
Nội dung:

87