"HỌC TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO - SỐNG TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG"
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 10/8/2020
Lượt đọc: 37

1382/TB-GDĐT Về Việc Gia Hạn Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ Tuyển Dụng Viên Chức Ngành Giáo Dục Huyện Năm 2020.

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1382signed108202014_99202015.pdf
Nội dung:

87