"HỌC TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO - SỐNG TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG"
Thứ hai, 18/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 337

Hội Thi "Em Tập Viết Đúng, Viết Đẹp"

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG TH LÝ CHÍNH THẮNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 75A/KH-LCT 2

Hóc Môn, ngày 25  tháng 10  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI “EM TẬP VIẾT ĐÚNG, VIẾT ĐẸP” CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn;

Căn cứ vào Kế hoạch học năm học 2019 - 2020 và phong trào thi đua của trường tiểu học Lý Chính Thắng 2;

Trường tiểu học Lý Chính Thắng 2 đề ra kế hoạch Hội thi “Em tập viết đúng, viết đẹp” cấp trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.     Mục đích

     Nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện chữ viết cho học sinh theo câu thành ngữ “Nét chữ nết người” và phát động sâu rộng phong trào rèn chữ trong toàn trường.

Qua đó các em biết rèn luyện, nắn nót yêu thích từng nét chữ của mình trong học tập và cách trình bày nội dung văn bản của mình với mọi người, góp phần giáo dục thái độ quý trọng và giữ gìn chữ viết dân tộc Việt Nam.

2.  Yêu cầu :

Rèn luyện học sinh viết đúng: đúng tư thế ngồi, đúng thao tác viết như cầm bút, đặt bút, rê bút, nối nét để hình thành con chữ, hình thành bài viết là sản phẩm của chính các em.

Hình thành kỹ năng viết đẹp cho những học sinh có năng khiếu, có khả năng thẩm mỹ, yêu thích cái đẹp qua từng nét chữ, bài văn mà em thực hành một cách sáng tạo. Học sinh thích và yêu cái đẹp chữ viết không phải vì thi đua, điểm số.

II.               ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

1.     Thời gian:

        -  Ngày 18/11/2019

        -  Thời gian viết bài: 40 phút (7g15 – 8g00) 

2.     Địa điểm  :

-         Khối 1: Phòng Hội đồng

-         Khối 2: Phòng Thư viện

-         Khối 3: Phòng 20

-         Khối 4,5: Phòng Hội trường

3.     Đối tượng: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5

    Mỗi lớp chọn 5 học sinh tiêu biểu tham dự hội thi.

4.     Nội dung:

    Học sinh viết theo mẫu 2 bài:

   -  1 bài viết chữ hiện hành.

   -  1 bài viết chữ sáng tạo.

   -  Học sinh lớp 1 viết bút chì, chữ cỡ nhỡ.

III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO:

1. Ban tổ chức:

- Ông Ngô Minh Mẫn                             Hiệu trưởng                    Trưởng ban

- Bà Lê Thị Tuyết Vân                 P. Hiệu trưởng               Phó ban

- Bà Lý Thị Phương Oanh             P. Hiệu trưởng              Phó ban

         - Bà Phạm Thị Kim Hương          TTCM- Tổ 1                  Ủy viên

         - Bà Hà Thị Mỹ Phượng               TTCM- Tổ 2                  Ủy viên

     - Bà Nguyễn Thị Khánh               TTCM- Tổ 3                  Ủy viên

     - Ông Phạm Trung Hiếu                TTCM- Tổ 4                 Ủy viên

     - Bà Lê Thị Tuyết Hương             TTCM- Tổ 5                  Ủy viên

2.  Ban giám khảo:

         - Bà Phạm Thị Kim Hương          TTCM- Tổ 1                 

         - Bà Đỗ Thị Mộng Ngọc                TPCM- Tổ 1                

     - Bà Hà Thị Mỹ Phượng               TTCM- Tổ 2                 

     - Bà Trần Thị  Ý Luận                           TPCM- Tổ 2                 

     - Bà Nguyễn Thị Khánh               TTCM- Tổ 3                 

     - Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm        TPCM- Tổ 3                 

     - Ông Phạm Trung Hiếu                TTCM- Tổ 4                

     - Bà Trần Thị Thúy Đoan            GVCN – 4B                 

     - Bà Lê Thị Tuyết Hương             TTCM- Tổ 5                

     - Bà Trần Nguyễn Thanh Thảo    TPCM- Tổ 5       

          3.  Hình thức chấm thi:

       - Chấm chéo khối: Khối 1 chấm Khối 2

                                      Khối 3 chấm Khối 1

                                      Khối 5 chấm Khối 4

                                      Khối 2 chấm Khối 5

                                      Khối 4 chấm Khối 3

       - Bài thi được cắt phách, đánh mật mã.                                                        

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Giải nhất:      50 000đ/ 1 giải x 5   = 250 000đ                            

- Giải nhì:        40 000đ/ 1 giải x 5   = 200 000đ               

- Giải ba:         30 000đ/ 1 giải x 5   = 150 000đ      

- Giải KK:        20 000đ/ 1 giải x 10 = 200 000đ  

                                  Tổng cộng  :     800 000 đ (Tám trăm nghìn đồng)

Trên đây là kế hoạch Hội thi “ Em tập viết đúng, viết đẹp” năm học 2019 - 2020. Kế hoạch này được triển khai đến toàn thể giáo viên và học sinh để thực hiện./.

                                                                       

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                          NGÔ MINH MẪN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88