"HỌC TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO - SỐNG TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG"

Tập ảnh : Kỷ Niệm 34 Năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam

87