"HỌC TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO - SỐNG TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG"
Thứ sáu, 1/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 447

Triển Khai Luật An Ninh Mạng Cho Toàn Thể Cán Bộ Giáo Viên, Công Nhân Viên Trường Tiểu Học Lý Chính Thắng 2

 

 

 

Vào ngày 1/3/2019 Trường Tiểu Học Lý Chính Thắng 2 đã  triển khai Luật An Ninh Mạng cho toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên. Với mục đích phổ biến những nội dung chính về Luật An Ninh Mạng năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. 
Cụ thể, Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, hoạt động bảo vệ an ninh mạng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và điều khoản thi hành. Việc triển khai Luật An Ninh Mạng trong nhà trường nhằm giúp cho các cán bộ giáo viên, công nhân viên nắm rõ các quy định của Luật để sớm đưa nội dung các văn bản Luật vào cuộc sống và tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả.

87