"HỌC TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO - SỐNG TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG"
Thứ sáu, 20/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 539

Hội Nghị Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Năm Học 2017-2018

Thực hiện chỉ đạo của phòng GD-ĐT và hướng dẫn của Công đoàn ngành về hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 - 2018. Đúng 7h30 ngày 20/10/2017, nhà trường và Công đoàn trường Tiểu học Lý Chính Thắng 2 đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 - 2018 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2016-2017 đồng thời đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.
        

        Hội nghị cán bộ, công chức,viên chức năm học 2017 - 2018 được tổ chức nhằm phát huy dân chủ,  trí tuệ của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường; đưa ra nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

         Đặc biệt, hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, dạy học theo mô hình trường học mới, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh, nâng cao phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm giải quyết những hạn chế, thiếu sót trong năm học vừa qua để phát huy, xây dựng tích cực kế hoạch năm học mới.

 

         

 

Thầy Hiệu Trưởng Ngô Minh Mẫn phát biểu trong hội nghị

 

 

 

Thầy Hoàng Xuân Việt tổng kết những thành tích đã đạt được trong năm học 2016-2017

 

 


 

Cô Phạm Thị Thanh Phương đại diện Ban thanh tra nhân dân nhận xét về hoạt động của trường trong năm học vừa qua

 

 

Sau đây là một vài hình ảnh của hội nghị :

 


 

 

 

              Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Lý Chính Thắng 2 năm học 2017 - 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường càng hiểu rõ trách nhiệm của mình, vượt trên những khó khăn về đội ngũ với tâm huyết, lòng nhiệt tình, năng lực lãnh đạo sáng tạo của BGH nhà trường, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên, trường Tiểu học Lý Chính Thắng 2 vững tin sẽ có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công.

 

 

 

 

 

87