"HỌC TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO - SỐNG TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG"
Thứ năm, 28/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 306

Thông Báo Kiểm Tra Đánh Giá Trình Độ Tiếng Anh Theo Chuẩn A1 Cho Học Sinh Lớp 5

 
 
 
Kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh theo chuẩn A1 cho học sinh lớp 5
 
     _Thực hiện Công văn chỉ đạo số 4654/SGD&ĐT–GDTH ngày 03/04/2015 của Sở GD & ĐT Hà Nội về việc thực hiện Chương trình Tiếng Anh 10 năm ở cấp Tiểu học, LanguageLink Vietnam sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá toàn diện trình độ tiếng Anh của học sinh lớp 5 hiện đang tham gia chương trình tiếng Anh bổ trợ của Language Link tại trường.
       _Bài kiểm tra đánh giá sẽ được thiết kế và thực hiện theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR).

 

Đối tượng:
Học sinh đang học lớp 5 đã và đang tham gia chương trình tiếng Anh bổ trợ của Language Link từ lớp 1-5
 
Cấu trúc bài thi:
-Nghe hiểu: 25 phút
 
-Đọc Viết: 30 phút
 
-Phỏng vấn: 05 phút
 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88